Quote van de week

“Denk tweemaal na voor je spreekt en je spreekt tweemaal zo goed.”

– Plutarchus (46-120 n.C.)

Lessen

In samenwerking met De Denkschool geef ik lessen in filosoferen aan het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast ontwerpen wij ook lesbrieven en -modules op aanvraag.

In het primair onderwijs ligt de nadruk daarbij op het oefenen met denken en spreken: het gaat om het gesprek met elkaar, het geven van argumenten voor wat je zegt en het bevragen van die argumenten bij elkaar en jezelf. Onder de juiste begeleiding en met gebruik van de juiste (werk)vormen is zo’n gesprek mogelijk over bijna ieder onderwerp en met groepen van alle leeftijden.

In het voortgezet onderwijs is er van alles mogelijk: als eerstegraads bevoegd docent filosofie kan ik lessen in de bovenbouw verzorgen die in dienst staan van een PTA en het eindexamenprogramma. Daarnaast kan filosofie een goede in- of aanvulling zijn van burgerschapsdoelen in de onder- en bovenbouw en biedt het veel mogelijkheden bij thema’s als persoonlijke vorming en (technologische) weerbaarheid.

Foto van Werner

Onwijs Diep

"Als je lang in een afgrond kijkt, kijkt die afgrond... lees verder